Ziek zijn en een vaststellingsovereenkomst tekenen, liever niet!

Ziek zijn is nooit goed. Een ziekte of gebrek kan een einde maken aan je carrière, of aan je baantje.vaststellingsovereenkomst-ontslag Dat hoeft niet altijd hetzelfde te betekenen. Het is over het algemeen heel goed mogelijk na een ziekte en genezing weer gewoon aan het werk te gaan.

Omdat de wet voorschrijft dat een werkgever een ziek personeelslid nog twee jaar door moet betalen, en omdat een zieke werknemer toch al gauw zo’n 20 tot 40% aan inkomen verliest is het voor beide partijen alleen al uit economisch standpunt belangrijk de periode van ziekte zo kort mogelijk te maken.
De uitkerende instantie en de werkgever
De uitkerende instantie legt daarom een aantal strikte regels op aan de werknemer. Die regels komen er op neer dat de uitkeringsgerechtigde niets mag doen dat de genezing in de weg staat.
Ook moet de werknemer zich regelmatig melden bij de instantie, voor medische controle.

Maar behalve de uitkerende instantie heeft ook de werkgever belang bij een snelle genezing.
Een werkgever investeert meestal veel tijd, en vaak ook geld, in het opleiden van personeel. Mensen met ervaring en kennis over het reilen en zeilen van een bedrijf zijn daarom vaak moeilijk te vervangen.
De rechten van de werknemer
Daar staat tegenover dat de zieke werknemer meestal flink wat rechten heeft opgebouwd. Behalve het doorbetalen van het loon voor een periode van twee jaar moet de werkgever er alles aan doen de werknemer weer aan het arbeidsproces te laten deelnemen.

Dat kan door aangepast werk aan te bieden, werk te zoeken bij een andere werknemer of de werknemer met ziekte, na genezing weer aan te nemen in dezelfde positie. In dergelijke gevallen kan het een goed idee zijn een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen.
Bij langdurige ziekte beter niet tekenen
Het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst na twee jaar is in de meeste gevallen minder positief voor de werknemer. Een zieke kan geen werk zoeken. En dat is een van de voorwaarden voor het ontvangen van een WW-uitkering!

Dus na twee jaar heeft de werknemer geen inkomen meer, en de mogelijkheden om weer aan het werk te komen zijn ook beperkt. Wanneer je een CV opstuurt naar een potentiële werknemer, en die vindt een lege periode van twee jaar is het resultaat van de sollicitatie heel voorspelbaar.
Na twee jaar ontslag aanvragen
De werkgever kan na twee jaar ziekte wel ontslag aanvragen, maar hij kan het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst natuurlijk niet afdwingen. Zoals altijd, wanneer een werknemer je een concept overeenkomst stuurt, laat die controleren door een advocaat met ervaring op het gebied van arbeid. Het kost nu misschien wat geld, maar daar staat ook iets tegenover.

Wanneer de vaststellingsovereenkomst aangepast kan worden, zodat het recht op WW wel blijft bestaan, en dat kan bij wijze van uitzondering, zijn de vooruitzichten voor terugkeer op de arbeidsmarkt opeens veel beter. Blijf dus, samen met je werknemer en het UWV, zoeken naar de juiste oplossing, het is belangrijk voor je toekomst.