De kosten schoonsteenvegen incl. bouwkundige controle dakpannen, loodslabben, voegwerk

Omdat er nog steeds jaarlijks veel schoorsteenbanden voorkomen, hebben veel verzekeringsmaatschappijentarieven het verplicht gesteld, dat het rookkanaal jaarlijks moet worden geveegd. Er komen gemiddeld nog altijd jaarlijks zo’n 2000 schoorsteenbranden in Nederland voor. Soms zijn dat kleine brandjes, maar soms ook branden die grote gevolgen hebben. In Nederland is het bij wet niet geregeld dat een rookkanaal moet worden geveegd, terwijl dat in veel andere landen wel het geval is.

Het ontstaan van een schoorsteenbrand

Tijdens het branden, van een bijvoorbeeld houtkachel, komen er roetdeeltjes vrij. Dat zal vooral gebeuren als er vochtig hout wordt gebruikt. De roetdeeltjes stijgen op in het rookkanaal. De roetdeeltjes hechten zich vast op de binnenwand van het afvoerkanaal. Indien het afvoerkanaal een grove constructie heeft, zullen de deeltjes zich gemakkelijker hechten, dan wanneer er een gladde afvoerbuis is. De roetdeeltjes zullen zich als een teerlaag op de binnenwand vastzetten. De laag kan dik worden, zo dik zelfs, dat het kanaal wordt afgesloten. Indien de hitte in de schouw te hoog wordt, kan de teerlaag in brand vliegen. Dan heb je dus een schouwbrand.

Schoorsteenvegen

Wanneer je jaarlijks een schoorsteenveger het afvoerkanaal laat vegen, zal deze schoon blijven. Voor wat betreft de kosten is het moeilijk vooraf te zeggen. Dat is afhankelijk van het afvoerkanaal, de vorm, de lengte enzovoort. Ook zijn de kosten van invloed op de bereikbaarheid en dergelijke. Is het een gewoon rookkanaal, zonder bijzonderheden, dan kunt u aan een prijs denken van € 50,- tot € 100,- Het is daarom best belangrijk dat u een vast bedrijf inschakelt die jaarlijks terugkomt.

Andere werkzaamheden

Zo zou u in het contract kunnen opnemen dat hij jaarlijks langskomt en de afvoer van de schouw laten controleren maar ook de pannen, het loodslabben en het voegwerk. Hij zal daar dan jaarlijks een offerte voor opmaken wat er aangepakt moet worden en wat daarvoor de kosten zijn. Dan weet u zeker dat alles goed is. Dat moet u wel doen bij een specialist. Daarvoor zou u de website http://dvsof.nl/tarieven/ kunnen bekijken en een afspraak maken.

Afvoer rookkanaal

Vooral de afvoer van het rookkanaal moet in orde zijn. Zou de afvoer niet naar behoren werken dan kunnen er ernstige ongelukken gebeuren. Hoe vaak lees je het niet in de krant dat er mensen zijn gestorven door een koolmonoxidevergiftiging. Wanneer de kachel niet goed werkt, kan deze giftige, reukloze gas ontstaan. Er zijn om deze ongelukken te voorkomen koolmonoxide melders in de handel, maar ze worden nog steeds veel te weinig gebruikt. Zorg daarom dat alles in orde is, zodat u geen schoorsteenbrand kunt krijgen en ook geen koolmonoxidevergiftiging oplopen. Voorkomen is beter dan genezen. Sluit daarom een onderhoudscontract af bij de specialist. U kunt dan met een gerust hart gaan slapen.